0
0

Dobrý den, rozhodl jsem se (resp. můj dům rozhodl za mne) provést injektážní vodorovnou izolaci. Po prostudování všeho dostupného na webu musím konstatovat, že nejvíce informací jsem získal při čtení vaší poradny. Prosím už tedy jen o případnou korekci mnou navrhnutého postupu a výpočtu spotřeby při zvolené rozteči vtů. První injektáž bude prováděna do nepravidelně ložené opuky, hloubky vrtů 450mm v mírném sklonu. Rozestup vrtů pro absenci průběžné spáry zvolím 80mm. Celková délka tohoto zdiva je 25 bm. Další aplikace proběhne do cihlového zdiva bez možnosti nalezení průběžné spáry (zhotoveny omítky). Vzhledem k poréznosti a vlhkosti těchto starých cihel se neobávám nedostatečného rozšíření krému. Hloubka zdí se pohybuje od 300 do 350mm, hloubku vrtu okončím vždy 30-40mm před jejím koncem. Rozestup vrtů pro možnou absenci spáry bych zvolil 100mm, každý jednotlivý vrt před aplikací krému bych zavhlčil. Celková délka tohoto zdiva je 24bm. Poslední aplikace a rozměr je opět cihla bez možnosti spáry, tedy rozestup vrtů 100mm, tl. zdi 150mm a délka 5bm. Prosím tedy o korekci a výpočet potřebného množství sanačního krému. Děkuji MM.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den, musím konstatovat, že Vámi popsaný technologický postup je v naprostém pořádku. Jen přece jednu radu bych Vám dal, a to, že u zdiva cihelného, kde také budete zhotovovat krémovou injektáž a na zdivu zůstávají stávající omítky (předpokládám, že nejsou nenávratně degradované) se dá průběžná spára najít v celku snadným způsobem. Zhotovíte svislou drážku úzkým majzlíkem či bouracím kladivem v místě předpokládané linie vrtů a samozřejmě, že tu nevhodnější spáru pro sanaci vlhkého zdiva krémovou injektáží najdete. Pak si vodováhou nakreslíte rysku na omítce, nebo si tento svislý šlic zhotovíte i na druhém konci zdiva a např. provázkem či lépe tzv. brnkačkou si nalajnujete místo na omítce, kde je průběžná spára pod omítkou. Pak už jen budete dodržovat osové vzdálenosti atd. Pokud vrták nastavíte 1-2 mm nad či pod ryskou na omítce, vůbec nic se nestane, jelikož hrot vrtáku stejně ,,vklouzne“ do spáry cihelného zdiva. Takže injektáž zhotovíte do průběžné spáry, ačkoliv ji v podstatě neuvidíte. Výpočet spotřeby injektážního krému AquStop Cream: Opukové zdivo 0,45 x 25 bm = 11,25 m2 průřezu zdiva. Druhé cihelné zdivo s omítkou 0,35 x 24 bm = 8,4 m2 průřezu zdiva. Třetí cihelné zdiva 0,15 x 5 bm = 0,75 m2 průřezu zdiva. Teď již můžeme sečíst jednotlivé m2 průřezů zdí: 11,25 m2 + 8,4 m2 + 0,75 m2 = 20,4 m2 celková výměra průřezu zdiva. Na tento rozsah krémové injektáže, tj. celkem 20,4 m2 by Vám mělo stačit i s navýšením spotřeby u opukového zdiva (při zkrácení osových vzdáleností, což je dobře) a s mírným možným navýšením i u cihelného zdiva předpokládám 25 litrů AquaStop Creamu. V případě, že byste si odebrali i polystyrénové zátky, budete jich potřebovat 540 ks, respektive Vám jich můžeme dodat 550 ks, jelikož je prodáváme po 50 ks v balení.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.