0
0

Dobrý den, bydlíme v domě postaveném v roce 1930. Stojí u břehu řeky a není odizolovaný. Je částečně podsklepený, pouze pod chodbou. Při déle trvajícím dešti a zvednutí hladiny v řece natéká voda do sklepa. Jedná se o systém spojených nádob. V domě je prakticky pořád vlhko. V roce 2002 při povodních voda natekla až do obytných částí, jednak z venku a pochopitelně i sklepem. Bylo to poprvé, kdy voda byla až uvnitř domu. Prosím, je účinné v tomto případě provést chemickou injektáž, nebo jaký druh hydroizolace zvolit. Nebo je jiná možnost, jak zamezit vzlínání do zdí domu. Podlahy jsme po povodni pokryly Ipou a vybetonovali. Bohužel Ipa není protažena pod příčkami, ani pod nosnými zdmi. Takže vlhkost hrozí dál. V domě stále bydlíme a nevíme, jak velký zásah do domu by to byl. Samozřejmě se jedná i o finance. Děkujeme za radu.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den.
Pro zhotovení dodatečně vytvořené vodorovné izolace proti vlhkosti v příčném řezu zdiva nad úrovní terénu, co nejblíže k podlahám, kde jsou ve Vašem případě funkční vodorovné hydroizolace, nevidím žádné úskalí, alespoň jsem od Vás v dotazu nezaregistroval žádná omezení či podnět pro nevhodnost. To, že se Váš dům nachází v povodňovém pásmu, s tím se nedá samozřejmě cokoliv dělat, ale zabránit působení vzlínající vlhkosti ve zdivu je vcelku snadné a s naším systémem spolehlivé a dlouhodobé řešení a to i v případě, že by byl dům opět povodní zaplaven. Hydroizolace ve zdivu vzniklá Systémem AquaStop Cream se i v tomto případě, tj. působením velmi nepříjemného živlu, neznehodnotí, stejně tak, jako i izolace v podlahách. Nechci tento scénář přivolávat, ale nevím, zda Váš dotaz nebyl vznesen i pro tento případ a tím obavu ze znehodnocení izolace ve zdivu. To, že jste se při rekonstrukci nových podlah hydroizolacemi nedostali pod zdivo obvodové a vnitřní, je pochopitelné. Pro tyto případy se zhotovují dodatečné izolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Pokud by se měly plnohodnotně sanovat sklepní prostory, bylo by to ve Vašem případě velmi pravděpodobně technicky náročné a nákladné, ale myslím, že Váš dotaz nebyl cílen na tuto problematiku. Systém AquaStop Cream je vysoce účinná metoda, a to nejen pro koncové zákazníky, ale pro profesionální sanační firmy, které provádějí sanace vlhkého zdiva naším systémem. Nejvýznamnější náklad na injektáž je injektážní krém. Proto si nejprve vypočítejte spotřebu injektážního krému AquaStop Cream na kalkulačce pro výpočet spotřeby pro Váš rozsah sanace. Kalkulačka je v pravé straně sloupce webových stránek. Injektážní pumpa, vrták, případně zátky, které jsou potřeba pro realizaci, již nejsou, zejména u větších rozsahů sanace, asi tak nákladově zásadní. Jedná se o náklad do cca 2000 Kč.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.