0
0

Dobrý den, je prosím možné použít krémovou injektáž i pro suché zdivo jako preventivní ochranu proti vzlínající vlhkosti? Provádíme rekonstrukci starého RD, kde je stávající izolace prozatím 100% funkční (asfaltový pás). Nad touto stávající izolací zvažuji použít injektáž jako „pojistku“. Jakýkoliv případný zásah v budoucnu by byl problematický. Jedná se o cihlové zdivo s průběžnou spárou. Podřezání není možné.Děkuji,Tovaryš.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Ano, je možné zhotovit krémovou injektáž např. o spáru výše než je v současné době ještě funkční vodorovná hydroizolace (lepenka) ve zdivu, jak píšete, jako pojistku pro případ dožití stávající lepenky. Technologický postup sanace vlhkého zdiva injektáží jste si určitě prostudoval na našich webových stránkách a tak jen co bych Vám asi ještě měl zdůraznit je to, že se vrty musí několikrát prolít vodou v případě že se injektáž zhotovuje nikoli do zavlhlého, ale do suchého zdiva. Jednotlivé vrty stačí prolít vodou krátkodobě, stejně ve vodorovném provedení v ložné spáře bude voda vytékat zpět, ale zvýšíte vlhkost ve zdivu a tím se krém ve spáře a i částečně v cihelném zdivu rozpustí. AquaStop Cream má 20% vody ve svém obsahu, což i u mírně zavlhlého zdiva je zcela dostačující množství vody, ale pro dostatečné nasycení okolí vrtů v naprosto suchém zdivu to nestačí. Tím prolitím vrtů vodou před injektáží se to podaří. Krémová injektáž zdiva byla vyvinuta pro zdivo trpící vzlínající vlhkost, nikoliv pro zdivo suché. Paradoxně, avšak logicky, u Vašeho naprosto suchého zdiva je nutné před injektáží použít vodu již z výše uvedených důvodů.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.