0
0

Dobrý den. Vaše otázka je pravý opak toho, na co se tazatelé většinou ptají. Většinou se ptají, jak co nejspolehlivěji zhotovit injektáž v rozích. Píši to proto, že zhotovené vrty ve stejné průběžné spáře obvodového zdiva v rozích, které se zhotovují z venkovní strany, jsou opravdu tzv.do kříže, ale to není vůbec na škodu. Na druhou stranu toto překřížení není nutné a tak Vám odpovím, jak se tomuto překřížení vrtů v rozích obvodového zdiva můžete vyhnout. Zdivo dovrtáte do rohu, kde by poslední vrt měl být ukončen ve vzdálenosti max. 50 mm od hrany rohu. Samozřejmě osové vzdálenosti mezi jednotlivými vrty by měly být 100 mm. Pak kolmo navazující, pokračující obvodové zdivo můžete začít vrtat od této rohové hrany ve vzdálenosti tloušťky zdiva, kde jste vrty již dokončil. Příklad: Zdivo má tl. 450 mm. Jednu stranu obvodového zdiva mám vyvrtanou a přecházím za roh další strany obvodové zdi. Tím, že jsem vrtal na celou tl. zdiva s mírným pokrácením a poslední vrt jsem ukončil 50 mm od vnější hrany, mám již navrtané zdivo druhé stěny do vzdálenosti např.447 mm. Tuto vzdálenost tím pádem mohu již na druhé straně obvodového zdiva vynechat a pokračuji nikoliv 50 mm od hrany rohu, ale 450 mm od rohu. Tím se vrty nebudou křížit, ale průřez rohu zdiva bude plnohodnotně zainjektovaný. V drtivé většině se rohy vrtají tak, jak jsem se již zmínil na začátku, a to tak, že se roh obvodové stěny dovrtá do konce a zase se pokračuje 50 mm od hrany prvním vrtem na druhé straně obvodového zdiva, tj. křížové navrtání rohů, ale obojí je správně. Je však jasné, že u nepřekřížených vrtů rohů ušetříte trochu práce a materiálu, ale myslím si, že toto navýšení u křížového zainjektování rohů je zanedbatelné a odpadá určité riziko možného pochybení, např. při špatném odměření.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.