0
0

Dobrý den,v srpnu 2018 jsme vlhký roh domu v délce asi 2 m nechali ošetřit krémovou injektáží zdiva (AquaStop Cream). Bylo nám doporučeno, abychom sanační omítku provedli až na jaře. Chtěl bych se zeptat, zda-li by nebylo dobré, než budu na jaře dělat sanační omítku, ještě jednou injektáž zopakovat. Vlhkost byla z velké části odstraněna, ale není na 100%.
Děkuji. Ota Podpila

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den.
Ještě bych potřeboval několik informací, abych Vám mohl odpovědět. Jedná se o roh obvodového zdiva? Pakliže ano, injektáž rohu byla provedena z vnitřní či venkovní strany objektu? O jaký druh zdiva se jedná? V seznamu odběratelů Vás neevidujeme. Injektáž Vašeho objektu Vám zhotovila firma? Byly odstraněny omítky před injektáží? Mohl byste mi poslat fotku(y) inkriminovaného rohu. Alespoň současný stav. Případně fotku(y) mi můžete poslat na email schwarz@sanace-trumf.cz.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Jelikož jsem od Vás nedostal další informace a potřebuji Váš dotaz uzavřít, můžu pouze odpovědět ve všeobecné rovině a rovině pravděpodobností a úvah: pokud se injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti Systémem AquaStop Cream provede bez pochybení, nemůže být jiný výsledek, než že zdivo zavlhající zemní vlhkostí vyschne. Je to dáno chemickými a fyzikálními vlastnostmi injektážního krému AquaStop Cream a námi nastaveným systémovým technologickým postupem. Je otázkou, jak jste došel k té ne zcela úplné spokojenosti s výsledkem, byť píšete, že vlhkost byla z velké části odstraněna, ale nevím, co tím přesně myslíte. Zda se vlhkost viditelně snížila v ploše vlhkého zdiva, zda se vlhkost plně ztratila na většině injektovaného úseku zdiva, ale pouze v lokálním místě, např. ve vnitřním rohu, je ještě vlhkost viditelná atd., případně je toto zjištěno přístrojovým měřením. První co mne napadá: zkontrolujte, zda jste postupovali dle schématických nákresů příčných řezů zdiva pro správné navrtání rohů obvodového zdiva, a to zejména pokud jste injektáž zhotovili z vnitřní strany. Viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/. Další otázkou je, zda byly omítky odstraněny. V některých případech, pokud omítky nejsou odstraněny, mohou být dlouhodobým působením vlhkosti rozdílným stupněm degradace poškozeny, takže i po vyschnutí zdiva mohou být omítky degradací různě zabarveny či zasoleny a může se pak zdát, že zdivo vykazuje vlhkost, ale je to pouze vizuální dojem anebo povrchová vlhkost, která je způsobena salinitou v omítkách. Proto se doporučuje, a je to systémové sanační a správné doporučení, že tyto omítky by měly být s dostatečným přesahem odstraněny a nahrazeny sanační omítkou. To ale máte v plánu. Co se týče technologické pauzy od dokončení injektáže po zahájení omítacích prací, je tato pauza min. 14 dní. Ale samozřejmě delší technologická pauza, zejména u zdiva vysoce zavlhlého, je vždy výhodnější.Také musím konstatovat, že není ani z Vašeho popisu zřejmé, zda je něco v nepořádku a proto jsem pouze upozorňoval na možná pochybení, případně nepřesné vyhodnocení apod. Z Vašeho dotazu spíše vyplývá pozitivnost výsledku a tak třeba není nic špatně. Tím, že jsem od Vás neobdržel dostatek informací, je opravdu těžké cokoliv doporučovat a hodnotit. Ještě jeden podnět pro můj komentář je to, že jste zhotovili sanace zdiva v relativně malém rozsahu délky dvou zdí přes roh, což není zcela v pořádku. Píšete, že chemická podřezávka zdiva byla zhotovena na dvou běžných metrech. Zdivo by se nikdy, a to platí u jakékoliv dodatečně zhotovené hydroizolace, nemělo izolovat proti vzlínající vlhkosti pouze v lokálních částech zdiva. Je vždy spolehlivější zhotovení ať již mechanické či chemické podřezávky zdiva v celé délce daného zdiva, tj. od rohu k druhému rohu alespoň jedné místnosti, byť se zdá, že zavlhá pouze roh. Je velmi nepravděpodobné, že by vzlínající vlhkost u starého domu působila pouze v rohu obvodového zdiva, za předpokladu, že se jedná o zdi, kde jsou již izolace dožilé nebo chybějící. Samozřejmě se procentuální vlhkost v různých místech ve zdivu může lišit. Další domněnky, možnosti, příčiny atd. nechci již předjímat. K té poslední otázce, ve Vašem případě asi nejočekávanější odpovědí je toto mé stanovisko: pokud se vše provede dle našeho technologického postupu, není nutné injektáž opakovat. Takže na základě mnou poskytnutých informací můžete teď stav posoudit a vyhodnotit Vy sám či firma, která injektáž AquaStop Cream zhotovila a pokud byste přece jen byl přesvědčen, že nebylo vše důkladně a správně provedeno, výplň vrtů můžete zopakovat či případné zjištěné pochybení napravit a po 14-ti denní pauze zahájit omítání sanační omítkou. Určitě tímto doplněním již prázdných vrtů injektážní emulzí nemůžete nic pokazit, ale pokud bylo vše správně provedeno, tato opakovaná injektáž není nutná.
Závěr: životnost vzniklé bariéry ve zdivu proti vlhkosti po dokončené dispergaci injektážního krému AquaStop Cream garantujeme min. 30 let. Ale tato námi garantovaná životnost je její spodní hranicí. Dala by se garantovat životnost 50 a více let, ale myslím si, že 30-ti letá garance je dostatečná a hlavně pro generaci(e), která injektáž AquaStop Cream zhotovila, časově uchopitelná.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.