0
0

Dobrý den, budeme provádět úplnou rekonstrukci starého objektu. V určité fázi odebereme cca 35 cm vrstvu podlah s cílem udělat nové, zateplené. Struktura nové podlahy bude podkladový beton, tepelná izolace, podlahové topení, vrchní vrstva beton, nášlapná krytina. Ve fázi odebrané podlahy chceme provést vodorovné injektáže proti vlhkosti. Jaké je optimální umístění vrtů s předpokladem, že následně se u obvodové zdi zvnějšku provedou izolace svislé ? Děkuji R. Švejcar

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Švejcar. Zhotovení hydroizolace ve zdivu systémem AquaStop Cream proti zamezení vzlínající vlhkosti je ve Vašem případě rekonstrukce podlahy dobře načasovaná. Tím, že odeberete stávající skladbu podlahy včetně zeminy či zásypu do hloubky o cca 35 cm, linii vrtů pro injektáž můžete zhotovit nížeji, než kdyby to bylo bez tohoto odebrání vrstev podlahy. Doporučuji tento postup. Podkladový beton bude pravděpodobně pod úrovní venkovního terénu, ale tím ,že zhotovíte odkopem novou funkční svislou venkovní izolaci minimálně od výšky okolního terénu (ideální je tuto svislou izolaci vytáhnout cca 200 mm – 300 mm nad terén) a pod úroveň podkladového betonu (lépe až na základovou spáru) můžete linii vrtů zhotovit cca 50 mm nad podkladovým betonem. Hydroizolační vanu, kterou budete velmi pravděpodobně zhotovovat, vytáhněte na svislých konstrukcích přes linii vrtů alespoň 100 mm, ale můžete samozřejmě i výše. S doplněním venkovní svislé izolace minimálně od úrovně terénu pod hloubku podkladového betonu se nemůže vlhkost odkudkoliv přemosťovat či vzlínat. Takže odpověď, dle výše uvedeného postupu na Vaší poslední větu (otázku) je ano.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Když je naše profese koníčkem

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.