0
0

Dobrý deň !Mám dve otázky 1/ pri injektáži betónového muriva je možné zachovať osovú vzdialenosť vrtov 120 mm, alebo je potrebné voliť menšiu. 2/Náter pre stabilizáciu vodorozpustných solí reaguje aj s dusičnanmi ? Ďakujem. S pozdravom Cebecauer

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Cebecauere. Osové vzdálenosti pro sanace zdiva injektáží bych u tohoto méně savého materiálu zkrátil na 80 mm. Tím nátěrem myslíte náš AquaSalt Stop?
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Cebecauere. Náš výrobek AquaSalt Stop je určený pro sanace vlhkého zdiva. Jedná se o silně hydrofobní kapalinu již připravenou k aplikaci, zpevňující podklad a zabraňující pronikání solí do nově zhotovených, zejména sanačních, omítek. Dusičnany jsou také chemické druhy solí. Dusičnany jsou obsažené v zemině, spodní vodě atd., a tím se v případě dožilosti či absence vodorovné a případně i svislé hydroizolace mohou infiltrovat kapilárně do zdiva. Ale také mohou být obsaženy ve zdivu z důvodu havarijních poruch zejména odpadů. Je také otázka koncentrace kontaminace těmito solemi. Na vlhkých podkladech, které obsahují ve vodě rozpustné soli, dochází aplikací dvou vrstev penetračních nátěrů přípravku AquaSatl Stop ke snížení celkového objemu pórů , což vede ke snížení rizika tvorby nových solných výkvětů. Penetrační hydrofobní nátěr tím zabraňuje pronikání solí na povrch zdiva, např. přiznaného režného zdiva či do dalších vrstev, většinou omítek. Tím, že hydrofobní nátěr snižuje pronikání transportu vody do omítek, avšak vodu obsaženou ve zdivu neuzavírá, ale propouští ji v podobě par, které na rozdíl od vody nenavazují na sebe soli, je pronikání solí na povrch zdiva a do omítek zamezeno. Zdivo, ale i omítky nejsou porézně uzavřeny!

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.