0
0

Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat zda li tato injektáž dokáže trochu i vyplnit odchlipující zdivo.Stalo se mi to že jsem minulý rok v létě obkládal garáž ,která je jako součást přístavku domu.Obklad je vlastně z takových betonových probarvených cihliček o tlouštce 1 cm.Jenomže jsem jel na doraz až do podzimu a už jsem nestačil obklad přetřít hydrofobizním nátěrem.Ted jak byla zima,pršelo,mrazy apod.Tak jsem zjistil,že zhruba 1 metr od vrchu skoro po celé délce garáže došlo asi vlivem sátí vody přes ony cihličky k poškození přilnavosti kachlí.Není to odspoda,ale od vrchu.Nad garáží je terasa.Tak mě napadlo,jestli by šli navrtat se shora díry blíž k těm obkladům a vyplnit to onou injektážní hmotou.Nedošlo k žádnému opadání kachlí ani k žádnému zbubření.Jen podle poklepu jsem zjistil,že vrchní řady kachlí zní dutě oproti prostřední části a spodní.Kachle byly lepeny na perlinku s lepidlem.Vzhledem k tomu,že s těch kachliček mám obložený barák zepředu a přetřený hydrofobizním nátěrem a vše je v pořádku,tak usuzuji,že jsem udělal chybu a ty kachličky nasály vodu,což způsobilo rozdrolení lepidla pod kachličkama.Nechce se mi to strhávat a dělat znova,radši bych to zkusil tou injektáži,jestli to teda půjde i v tomto případě.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Neznám všechny faktory a souvislosti Vašeho problému, ale budu vycházet při odpovědi z Vašich informací a mých úvah v rovině pravděpodobností. Určitě jste začal obkládat od dolní části fasády směrem nahoru. To je zcela jasné a tak mne napadá, že poslední řada obkladových betonových pásků byla opravdu zhotovena těsně před zimou a tím se nestačila dostatečně odpařit voda ze stavebního lepidla. Tím by mohlo při větších mrazech docházet k odmrzávání u právě té části ne zcela ještě vyschlého podkladu horní řady obkladů. Druhá možnost je, že horní ukončovací obkladový pásek je předsazený přes svislou rovinu fasády a tím by mohlo při bočním dešti dojít k zavlhnutí omítky a částečnému zatečení za horní obkladový pásek a tím by opět vlivem mrazů v zimním období mohlo docházet k odmrzání obkladů od podkladu. Případně ke kombinaci obou nepříznivých výše popsaných vlivů. Pokud by pásky byly předsazeny, je vždy dobré toto předsazení ochránit např. malou okapnicovou lištou, případně horní hranu obkladového pásku s fasádou zatěsnit kvalitní spárovací (či jinou těsnící) hmotou v šikmém náběhu vrstvy. Ve Vašem případě se ale jedná o pásek o tl. 10 mm a tak případné předsazení ke svislé rovině fasády je velmi malé, ale také záleží na tom, jak je situovaná strana tohoto obložení, jaký je přesah krajového zakončení terasy a tím jaké množství srážek může dopadat na dolní část fasády. Vlhkost ve zdivu, která by souvisela s nefunkční izolací, je nepravděpodobná, jelikož by odpadávaly zejména obklady ve spodní části, ale jak popisujete, jedná se pouze o horní řadu obkladových pásků. Moc se neztotožňuji s Vaší myšlenkou možné příčiny, že to způsobilo pronikání vody skrz betonový pásek, jelikož jste před zimou nestihl provést hydrofobní nátěr těchto obkladů. Ano, tyto hydrofobní nátěry prodlužují životnost povícero prvků na fasádách, ale jedna zima by dle mého názoru při správném postupu lepení obkladů a jejich vyschnutí nemohla způsobit na velmi málo propustném obkladovém pásku popsanou destrukci. Ve Vašem případě by nebylo dle mého názoru vhodné provádět dodatečnou izolaci ve zdivu naším Systémem AquaStop Cream nad obkladovými pásky. Vznik hydroizolace ve zdivu je sice spolehlivý, ale ve Vašem případě se nejedná o příčinu působící vzlínající vlhkosti ve zdivu a zastavovat vlhkost ve zdivu působící ve směru dolů by byl nestandardní postup. Myslím si, že povrchy, které jsou namáhány dešťovými srážkami, je opravdu nevhodnější chránit hydrofobními nátěry. Zpevnění obkladových pásků k již ne zcela pevnému podkladu není možné. Asi bych doporučil toto: dokončete hydrofobní nátěr a sledujte celou situaci a pakliže by začalo docházet k odpadávání obkladů, není jiné řešení, než tuto horní řadu obkladových pásků odstranit a nově zhotovit obložení této odstraněné horní řady. Chápu Vaši myšlenku, přál bych Vám její možnou realizaci, ale dodatečné připevnění venkovních obkladových pásků k již narušenému a nepevnému podkladu je v podstatě nereálné a to jakkoliv.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.