0
0

Jak dlouho po injektáži by mělo zdivo vysychat, než se omítne sanační omítkou. Myslím venkovní i vnitřní omítky. Děkuji.

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Námi doporučená technologická pauza od ukončení injektáže Systémem AquaStop Cream do doby zahájení omítání sanačních omítek je 14 dní. Tato technologická pauza je doporučena z jiného (z hlediska laického pohledu) nepodstatného důvodu, který přímo nesouvisí s Vaším dotazem. Plně funkční clona (dodatečně zhotovená izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti) nevzniká ve většině případů v řádech dnů, ale spíše týdnů (to je z hlediska spolehlivosti výsledku nezpochybnitelně z mnoha důvodů výhodné), ale od 2 do 6 týdnů po provedené výplni vrtů. Takže až po této době zdivo již nebude dotované zemní vlhkostí. Po této uplynuté době už můžeme mluvit nikoliv o dotované vlhkosti, ale vlhkosti zbytkové. Tato zbytková vlhkost vysychá v závislosti na vícero faktorech. Jaká procentuální vlhkost byla v době zhotovení injektáže, v jaké tloušťce a druhu zdiva byla injektáž Systémem AquaStop Cream provedena, jaké jsou zrovna klimatické podmínky, nebo spíše situace. V případě vnitřních prostor je důležité jak se větrá a to je opět ovlivněno klimatickými podmínkami. Zda nejsou při sanaci vlhkého zdiva prováděny i jiné stavební práce, tzv. mokrým procesem atd, atd. Zda nejsou či jsou pro snižování relativní vlhkosti ve vnitřních prostorách použity kondenzační vysoušeče, které snižují vysokou relativní vlhkost, a tím pak veškeré mokré procesy, ale i zbytková vlhkost ve zdivu také může rychleji vysychat. Tím jsem chtěl nastínit, případně poradit, jak zdivo může rychleji či pomaleji vysychat. To jsou všeobecné pravdy, ale v praxi se postupuje takto: po provedené injektáži po doporučené technologické pauze, viz výše, můžete okamžitě zahájit omítání zdiva sanačními omítkami. Sanační omítka má nízký difúzní odpor a tím je vysoce paropropustná, na rozdíl od běžných cementových omítek. . Také nátěrové interiérové nebo exteriérové malby by měly být určené pro sanační omítky, tj. také s nízkým difúzním odporem. Tím se zbytková vlhkost postupně přes tyto prodyšné vrstvy odpaří a zdivo i s omítkami vyschne. V praxi se na vyschnutí zdiva pro zahájení omítání sanačních omítek po zhotovení dodatečné izolace ve zdivu většinou nečeká a není to pochybení.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz

  • You must to post comments
0
0

Moc Vám děkuji za odpověď.
Líba Ž.

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.