0
0

Dobrý den,
provádím rekonstrukci domu z 30 let, který má základy s opuky ( zdivo pálená cihla) tyto základy jsou i pod nosnými příčkami celý dům je bez hydroizolace. Podlahová izolace byla provedené škvárovým zásypem,který jsem odstranil. Plánuji vrstvu stěrku a následně vrstvu betonu na který budu pokládat hydroizolaci. Nově položený beton včetně hydroizolace bude zasahovat svou výškou do cihlového zdiva. Je třeba sanovat i nosné příčky nebo stačí pouze obvodové zdivo? Jakou Vaší technologii by jste doporučil?

děkuji za odpověď

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Váš postup sanace vlhkého zdiva a podlahy se mi jeví jako správný. Co se týká Vašeho dotazu, je můj názor tento: pokud vnitřní zdivo nemá plně funkční izolace proti vzlínající vlhkosti (dle Vašeho popisu nemá), je nutné tyto izolace při sanačních pracích zhotovit tak, jako u obvodového zdiva Systémem AquaStop Cream. Tím, že Vaše zdivo je cihelné, využijete průběžnou vodorovnou spáru pro injektáž ve správné výšce, a to ve spáře nad vodorovnou hydroizolací podlahy, do které se dostanete vrtákem bez možného lámání vrtačky a vrtáku ve vrtu. Samozřejmě za předpokladu, že výškou linie vrtů se nedostanete pod venkovní neodizolovaný přilehlý terén (toto platí pouze u obvodového zdiva). Ta nejbližší spára, která se dá již využít pro injektáž, při vrtání z vnitřní strany, se nachází od výšky cca. 35 mm – 40 mm a více (max. povolená výška je 100 mm) od povrchu podlahy, v případě, že se podlahy nevybourávají. Ve Vašem případě, od podkladového betonu s následně zhotovenou hydroizolační vanou. Hydroizolační vanu bych doporučil zhotovit až po provedené injektáži, aby se tyto izolace navzájem spojily a doplňovaly. Hydroizolace podlahy můžete zhotovit námi vyráběnou bezešvou hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K. Tato hydroizolace má značný protiradonový stupeň ochrany. Nanáší se na povrch snadno hladítkem ve dvou vrstvách, je bezespojů a její další předností je, že se dobře nanáší i na svislé konstrukce, na rozdíl od tavení asfaltových pásů na zdivo. Naše hydroizolační stěrka má vynikající pevnost k obrovské škále podkladů, včetně dřevěných konstrukcí, ale i ocelových prvků atd. Její tloušťka by měla být 5 – 6 mm, při zhotovení dvou vrstev s technologickou pauzou 24 hodin. Dalším možný postup je, že se na podkladový beton nataví asfaltové pásy a na svislou konstrukci (zdivo) se nanese bezešvá hydroizolace s napojením na asfaltové pásy s překrytím cca 200 mm na vodorovné ploše a s přesahem nad linii vrtů cca 50 mm. Těsnost a pevnost spoje mezi asfaltovými pásy a hydroizolační stěrkou je spolehlivá. Případně se mohou ještě přetěsnit naší hydroizolační stěrkou spoje natavených vodorovných pásů. Tím bude hydroizolační vana okamžitě pochozí, bez rizika možných netěsností a s vynikajícím napojením na vodorovnou izolaci injektáží. Závěr: Nezhotovením hydroizolace ve vnitřním zdivu při Vašem rozsahu sanačních prací bych považoval ve Vašem případě za pochybení.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.