0
0

Dobrý den,
potřebuji zaizolovat zeď, postavenou částečně z cihel a porobetonových tvárnic, možná i kamene. Předpokládám tudíž, že po celé délce nemá stejnou šířku. Podívat se na druhou stranu není možné.
Byl by tudíž velký problém, pokud bych se dostal vrtákem skrz celou šířku zdi, tudíž by otvor z druhé strany byl otevřen?
Děkuji za odpověď.

  • Ondřej Brožík asked 1 rokem ago
  • last edited 1 rokem ago
  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Pokrácením vrtů o 40 mm – 50 mm než je daná tloušťka zdiva se vetšinou eliminuje riziko provrtání zdiva skrz. Samozřejmě musíme znát skutečnou tloušťku zdiva. U obvodového zdiva, které je vyzděno z různých druhů materiálů a ještě v etapách a úsecích se tloušťky zdiva opravdu mohou měnit a nebo se může obvodové zdivo značně vlnit, bývá to zdivo často u historických budov vyzděných z kamene (nerovnosti či vlnění se většinou dorovnalo omítkou), tam i toto pokrácení vrtů nezaručuje, že se zdivo v některých místech neprovrtá. Pro následnou výplň vrtu, který je oboustranně otevřený, je to samozřejmě určitý problém, jelikož by se injektážní krém neměl o co opřít, zarazit a tím by určité množství injektážního krému mohlo skončit při injektáži mimo zdivo. Když dojde k provrtání zdiva a vy nemáte možnost přístupu z druhé strany zdiva, kde by se snadno provedla náprava, např. zasunutím polystyrénové zátky, anebo by se otevřený vrt na druhé straně zdiva zamázl rychletuhnoucím cementem, maltou, apod., není toto zavření vrtu na rubové straně bez možnosti přístupu neřešitelné. U zdiva, které nemá značnou tloušťku, tj. zdivo do 450 mm, se dá použít námi dodávaná polystyrénová zátka, která se pomalu zasouvá trubičkou, tyčkou do zadní části vrtu. Samozřejmě postupně dochází k jejímu poškozování, ale pro naše účely to postačí. Tento postup má ještě další omezení a to, že se dá provést u vrtu vedeném v průběžné maltové spáře. U zdiva kamenného i s malou tloušťkou anebo u vrtů v průběžné spáře ještě hlubších než je 450 mm, už tento postup není spolehlivý a tak se dá použít pro zavření rubové strany vrtu jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna. Trubička výrobku je krátká a tak se musí trubička dostatečně nastavit např. polyetylénovou trubičkou, která je běžně k dostání. Je nutné, aby hloubka vrtu byla spolehlivě odměřena. K odměření hloubky vrtů (tloušťky zdiva) nám poslouží např. drát se zahnutým koncem do L, nebo krátkým háčkem. Nízkoexpanzní pěnou v zadní části vrtu zhotovíme požadovanou zarážku. Nízkoexpanzní pěna nemá velkou rozpínatelnost (nenabývá tolik na objemu), která by mohla zapříčinit větší vyplnění otvoru než je přípustné, což je důležité. Proto nastavenou trubičku zasuneme do zadní části odměřené hloubky vrtu s pokrácením o cca 10 mm a krátce aplikujeme polyuretan. A to je vše. Tím si vrt zavřeme a injektážní krém se při plnění má o co zarazit. Pro dokonalost tohoto postupu je vhodný, snadný a již rychlý tento další postup. Po vytvrdnutí polyuretanové pěny ve vrtu můžeme vrt znovu odvrtat vrtákem s průměrem o jeden stupeň větším, tj. vrtákem o průměru 15 – max. 16 mm a tím docílíme nejen požadované hloubky vrtu (máme již vše spolehlivě odměřeno), ale i odstraníme případné zbytky polyuretanové pěny na stěně vrtu, nanesené v momentě vytažení trubičky. Zbytkový polyuretan na stěně vrtu by mohl do jisté míry vytvořit separační vrstvu. Jedna skutečnost mne ale přece jen zajímá. Proč nemáte možnost přístupu k druhé straně zdiva? Pokud jsou to majetkové, pozemkové důvody, vše výše popsané platí. Ale pokud by se jednalo o problém provrtání obvodového zdiva pod úrovní terénu, je potřeba ještě postupovat obezřetněji a jinak. Pokud by to byl tento případ, dejte mi případně zpětnou informaci.

  • You must to post comments
0
0

Uvnitř v suterenim obýváku dříve někdo prizdil heraklit a nahodil a nechal tam 5cm pruduch ke zdi 45cm který propojil s vnější odvetravanou přizdívkou 5cm a cihlou na storc. Zed je vysoká 3 m a 2 m jsou pod povrchem. Loni jsme odkopali 1m do hloubky a k venkovní prizdivce dali 1 m polystyren, ipu a drenazni trubky a nahoře vybetonovali pochozi chodnik. Nad podlahou v obyvaku je ještě 1 m hlíny a zed úplně nevyschla a tak jsme provedli 7 cm nad podlahou díry 58cm hloubky pro krem (již zakoupen). Když budeme napoustet krém, zatece do vzduchové vnitrni prizdivky. Co je lepší koupit trubičky 15-16mm cca 7cm délky a zasunout, aby krém nevytekal, anebo vystrikat PU pěnou a pak díry 14mm provrtat? Nebo je ještě nějaký jiný způsob, jak to VYŘEŠIT?

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.