0
0

Dobrý den, mám problém s vlhnoucí zdí. Váš výrobek AquaStop Cream® mě zaujal. Přemýšlel jsem i o podřezání, ale to se mi zdá jako velký zásah do konstrukce nehledě na to, že dům jsme před cca 3 lety opravili a docela nerad bych poškodil vnitřní část. Na části domu je koupelna, takže bych ji nerad poškodil. S tím vyvstává moje první otázka. Je nezbytně nutné osekávat omítku (obklady) do výše zmiňovaných 50cm? Ještě jsem to neměřil přesně, ale máme docela vysoko betonový zaklad. Nejsem si jistý, jestli nevystupuje i nad podlahu. Jde přípravek použít i tam? Podle toho, co jsem zde četl, tak platí teze, že kam se dostane voda, tam funguje i přípravek, takže asi to půjde. Dále pak nerozumím aplikaci přípravku 10cm nad podlahou. Není možné, že pak bude vlhkost pronikat pod podlahu? V jakých teplotách lze s tímto produktem pracovat? Nenašel jsem nikde jaká je spotřeba. Zatím bych to zkusil na severní zdi, která hodně vlhne, měří cca 9m pří tloušťce 60cm. Lze přípravek do navrtaných děr dát opakovaně pro pojištění výsledku, nebo to už nemá pak účinek? Dají se vyvrtané otvory vyplnit maltou, betonem….? Trošku se obávám snížení pevnosti stavby. Máme starý dům, který praská sám o sobě. Na tož když z něho udělám ementál. 🙂

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Injektáž můžete provádět jak z exteriéru tak z interiéru a tak pokud například máte obvodové zdivo nebo i vnitřní zdivo zavlhlé, provedete injektáž vždy z takové strany, abyste si neponičil obklady. Co se týče odstranění omítek, není je nutné vždy odstraňovat za předpokladu, že nejsou již silně zasolené (viditelné solné výkvěty) a ještě neztratily svoji pevnost, což pokud jsem správně pochopil, Vaše omítky jsou nedávno zhotovené a tak tento destruktivní stav nepředpokládám. Pokud se zhotoví hydroizolační clona krémovou injektáží ve zdivu, zdivo začne ve zhotovené cloně a nad zhotovenou hydroizolační bariérou vysychat. Pak postačí většinou již omítky po jejich vyschnutí přemalovat. Co se týče výšky zhotovení krémové injektáže nad úrovní podlahy, je to maximální výška. Samozřejmě je vždy lepší zhotovit hydroizolační bariéru co nejblíže k podlaze. Pozor však na to, abyste se nedostal pod úroveň podlahy a to v případě, že vrty a následnou injektáž provedete z venkovní strany, a místnost není podsklepená, a tam kde je zavlhlý zásyp, pak by mohlo dojít k takzvanému přemostění vlhkosti. Obava, že zastavená vlhkost bude pronikat do podlahy je opravdu zbytečná. Silanový krém se dostane i do kraje vrchní vrstvy předpokládám betonové podlahy a tak vlhkost do bočního směru nemůže pronikat. Právě i z tohoto důvodu je důležité provést injektáž co nejblíže k povrchu podlah. Krémová injektáž se doporučuje provádět v teplotách nad 5 stupňů Celsia. Z praxe je to příliš přísné. Nemělo by mrznout. Výpočet spotřeby na webu máme, ale já Vám spotřebu spočítám na Vaš rozsah : 9 bm x 0,60 cm tl.zdiva = 5,4 m2 půdorysu (průřezu zdiva). Spotřeba je 1litr silanového krému AquaStop Cream na 1 m2 půdorysu zdiva. To znamená, že potřebujete 5,4 litrů krému. Prázdné vrty se po rozpuštění krému do spáry a zdiva nemusí vyplňovat, jelikož to v žádném případě nemá vliv na statiku objektu. Všeobecně se říká injektáž zdiva, ale správně, jelikož se pohybujeme v oboru stavebnictví, je to mikroinjektáž. Samozřejmě pokud si dáte tu práci po provedené injektáži a dostatečné technologické pauze vyplnit vrty nějakou cementovou výplní, nic tím nezkazíte, ale není to nutné a pokud přeci jen budete vrty vyplňovat cementovou či maltovou směsí, tak až po rozpuštění krému z obsahu vrtu. To znamená, že otvory,vrty, budou již bez obsahu krémové výplně.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.