0
0

Dobrý den,

prosím vás, momentálně řeším fasádu u svého zrekonstruovaného domku, ale v jeho zadní části se nachází zřejmě kamenný výstupek základu, který je hned nad terénem cca 50cm vysoký a 8 m dlouhý(celková délka RD ne 20m). Ve vlhkých měsících to je při dešti nebo sněhu se mi přes tento výběžek dostává do zdi nad ním vlhkost. V létě jsem provedl výkop s drenážní hadicí nopovou folií. Stav se zlepšil, ale podle mého názoru to není úplně v pořádku. Lonský rok mi vlhkost stoupala cca do 1m nad kámen. Nyní je to tak zhruba 20-30 cm a dochází k rychlejšímu vysychání…mám vypozorováno,že do 3-4 dnů při příznivém počasí (nejleépe slunečném dni)dochází k vyschnutí mokrých fleků na zdi, která je nyní tvořena maltou a brizolitem.
Tento rok mám v plánu brizolit až na cihlu omlátit a zakrýt děrovaným polystyrenem s fasádním systémem Baumit Open.

Jak jsem již psal, RD je již po rekonstrukci,takže by práce bylo potřeba provádět z venku.

Chtěl jsem se zeptat na váš názor, jestli by mohlo dojít k samovolnému vysušení pod děrovaným polystyrénem nebo jestli by jste mi nedoporučil něco z vašeho systému nemám problém se prací svépomocí.
V případě potřeby můžu zaslat foto.

Děkuji za odpověď

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Dle Vašeho popisu a dalších plánů se mi jeví vše jako správná cesta k odvlhčení Vašeho objektu. Ale teď už k Vašemu dotazu. Tím, že jste zhotovil odkop a drenážní odvodnění, jednoznačně zejména nová svislá hydroizolace u podúrovňového zdiva snížila dotaci vlhkosti, už dle Vašeho popisu průběhu vysychání na základě porovnání před a po provedených pracích v závislosti na dešťových srážkách. Svislá hydroizolace ale zamezuje pronikání vlhkosti pouze z bočního směru do podúrovňového zdiva. Obvodové zdivo bude velmi pravděpodobně také zavlhat a to klasickým fyzikálním procesem kapilárně vzlínající vlhkosti, která proniká také do základů obvodového zdiva a to odspodu. Tam jste se samozřejmě odkopem dostat nemohl a předpokládám, že jste se o to ani nepokoušel. Toto podkopání základů by mohlo mít fatální následky. Toto upozornění je spíše preventivní a je určeno pro všechny čtenáře naší Poradny. Před zhotovením zateplovacího systému, který považuji opravdu za systém velmi zajímavý, zejména v oblasti sanace vlhkého zdiva, bych přece jen doporučil zhotovit dodatečnou vodorovnou hydroizolaci, která tam bezpochyby není, a to např. naším Systémem AquaStop Cream. Píšete, že před zateplením odstraníte omítky až na cihelné zdivo. V tomto momentě bych doporučil zhotovit injektáž v první přechodové spáře mezi kamenným základem a cihelným zdivem, ale za předpokladu, že výškově bude tato první spára vyhovovat, tj. bude ve správné výšce. Pakliže byste se linií vrtů dostal pod podlahu či izolaci podlahy, samozřejmě v případě, že se jedná o půdorys domu, který je nepodsklepený, využijete jinou spáru mezi šárami cihel, která bude nejvhodnější. Vrtání z venkovní strany má své nesporné výhody a to zejména pro bezproblémové navrtání a injektáž příčného řezu rohu u obvodového zdiva, ale i v místech zednického provázání obvodového zdiva se zdivem vnitřním. Link na schématické řezy pro vnitřní a venkovní navrtání zdiva zde:https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.