0
0

Jak postupovat pokud je dům zatepleny?dekuji

  • Zdeněk Kmenta asked 1 rokem ago
  • last edited 1 rokem ago
  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Váš dotaz je velmi obecný a tak bych mohl odpovědět také pouze v obecné rovině. Ale odpověď v obecné rovině by nebyla konkrétní a musela by být značně obsáhlá. A tak použiji dotaz a odpověď, kterou jsem nedávno poskytl v naší Poradně tazateli před Vámi. Z dotazů a odpovědí byste mohl něco načerpat. Pokud byste po přečtení odpovědí potřeboval konkrétnější odpověď, můžete mi zaslat již konkrétní dotaz. Klikněte níže:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/tepelna-izolace (po přečtení se šipkou v levém horním rohu vraťte zpět do tohoto dotazu)
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
0
0

Dekuji za odpověď upřesním otázku dům uz je zatepleny az na úroveň podlahy neni podsklepen jak provést odvlhčení?dekuji

  • You must to post comments
0
0

Dobrý den. Tepelná izolace na fasádě domu značně posouvá limit postupného promrzání, ke kterému může docházet v zimě a tím se dají do určité míry injektážní práce provádět i v tomto období. Půdorys Vašeho domu není podsklepený, a navrtání zdiva je nutné provést nad podlahou, nikoliv pod podlahou, jelikož pod podlahou je zavlhlá neodizolovaná zemina. Samozřejmě pod skladbu podlahy byste se injektáží mohl dostat jen z venkovní strany obvodového zdiva. U nepodsklepeného půdorysu domu je výška pro injektáž dána výškou vnitřních stávajících podlah. U podsklepeného půdorysu domu je možné navrtat zdivo nad úrovní venkovní pochozí plochy, terénu, tím pod podlahou 1 NP a to z vnitřní i venkovní strany, jelikož z druhé strany je vrchní část suterénní místnosti a nikoliv zemina. U podsklepeného půdorysu domu je také možné vrtat už u podlahy suterénu a to z vnitřní strany, ale za podmínky, že toto podúrovňové zdivo má plně funkční svislou venkovní hydroizolaci. Ve všech uvedených případech je max. přípustná výška linie injektáže od povrchu podlahy či terénu 100 mm. Ale výšku vrtů je výhodnější samozřejmě přiblížit k podlaze či terénu. Tím, že budete vrtat velmi pravděpodobně z vnitřní strany obvodového zdiva (fasáda je ve Vašem případě již zateplena), dbejte na správný postup odvlhčení zdiva injektáží v rozích obvodového zdiva a provázaných místech zdiva vnitřního se zdivem obvodovým, schématické obrázky správného navrtání rohů najdete na tomto odkazu: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-navrtani-zdiva/.
Jinak vše provedete standardně, tj. dle našeho technologického postupu pro Systém AquaStop Cream. Jen hloubku vrtů nemusíte pokracovat o těch doporučených 40 mm než je tloušťka zdiva. Vrty můžete zhotovit až k nalepenému polystyrénu. V případě, že by polystyrén nebyl nalepen plošně, ale na tzv. buchty (způsob tohoto lepení polystyrénu nebývá tak běžný), hloubky vrtů můžete zhotovit s menším pokrácením, než je doporučené pokrácení. Jinak mě už nic nenapadá, co by mělo být zdůrazněné. Samozřejmě, pokud je zdivo vyzděné na průběžné ložné spáry (nejčastěji cihelné zdivo, ale i jiné), využijete nejbližší ložnou spáru zdiva ve výšce od podlahy, do které se vrtákem dostanete ve vodorovném provedení, dle typu vrtačky. Bývá to spára nacházející se ve výšce od 35 mm od povrchu podlahy. Toto ale platí obecně pro Systém AquaStop Cream.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

  • You must to post comments
Showing 3 results
Your Answer

Please first to submit.